Својата цена ја доби и Колосеумот, легендарниот споменик на генијалноста и величественоста на антички Рим. Во извештајот објавен од финансиските консултанти на компанијата Deloitte LLP, која се наоѓа во Велика Британија, се проценува дека „вредноста на оваа социјална знаменитост е околу 77 милијарди евра“.

Во Италија има една изрека дека ако поминеш покрај Колосеумот и не се свртиш да го погледнеш овој легендарен споменик, тој што оди до тебе има право да те удри, затоа што не поминуваш само покрај таква убавина…

Колосеумот се наоѓа источно од Римскиот форум. Во антички Рим во него се одржувале јавни спектакли, борби со гладијатори и животни, борбени симулации и некои од тогашните егзекуции. Зградата била изградена од императорите од династијата Флавија, па затоа е познат и како амфитеатар Флавија.

„Мнозинството Италијанци се согласија со оценката за вредноста на Колосеумот“, велат финансиските експерти во извештајот.

Добиената бројка за вредноста на амфитеатарот Флавијан, кој официјално се нарекува Колосеум, се заснова на повеќе фактори (приходи од продажба на билети, како и резултатите од истражувањето спроведено меѓу италијанското население, во кое е наведено како многу финансиски средства би вложиле за зачувување на амфитеатарот.

Повеќе од 90 отсто од вкупниот број на испитаници истакнале дека споменикот мора да се зачува „под какви било околности“, дури и ако тоа значи дека граѓаните треба да плаќаат за одржување.

„За вреден имот како што е Колосеумот, неопходно е да се упати на димензијата на вредноста која вклучува и материјални и нематеријални. Во оваа смисла, нематеријалната вредност на Колосеумот може да биде поголема од вредноста поврзана со економската корист што може да ја постигне“, истакна тој. Марко Вулпијани, раководител на одделението за вреднување во „Делоит Централ Медитеран“.

Колосеумот бил завршен во 80 п.н.е. и е најголемиот амфитеатар во светот. Привлекува повеќе од седум милиони посетители и генерира приход од околу 1,39 милијарди евра годишно.

Во извештајот се наведува дека Италија, која има голем број споменици кои се вклучени во културното наследство на УНЕСКО, може уште подобро да ги искористи.