Импресум

Издавач :
Онлимит Медиа

Адреса:
МИРОСЛАВ КРЛЕЖА 14
1000 СКОПЈЕ-ЦЕНТАР

Контакт:
email: [email protected]
Tel: 071 322 229

Глевен и одговорен уредник:

Насер Селмани

Новинари:
Емад Мехмети
Андреј Ристески

Камера и монтажа :
Бесфорт Имами

Технички уредник:
Адијат Сулејмани