Научниците открија речиси 1.000 скриени населби на античките Маи благодарение на технологијата LIDAR, односно ласерско скенирање од воздух. Областа што ја покриваат овие населби е огромна – зградите и градбите зафаќаат 1.683 квадратни километри. Тоа се места кои оваа цивилизација ги населувала од 1000 до 250 година п.н.е.

Експерти од САД, Гватемала и Франција наведуваат дека овие населби биле доста густо преполни. Во нив се пронајдени куќи, спортски терени и верски и церемонијални предмети (пирамиди), како и широки мрежи на насипи и канали, пишува Science Alert.

Напредни системи за одводнување и собирање вода

„Многу од овие населби покажуваат политички/социјални/географски односи со други блиски населби, што резултира со консолидација во најмалку 417 антички градови, градови и села со препознатливи граници“, напишаа истражувачите во студијата.

Врските меѓу населбите укажуваат дека тоа било некакво кралство, во смисла дека многу од нив имале заедничка идеологија и политика. Експертите велат дека за изградбата на пронајдените објекти биле потребни бројни вештини: производство на вар, експерти за обработка на камен, архитекти и верски и државни службеници.

Пронајдени се и докази за развиени системи за одводнување и собирање вода, кои овозможувале полесен проток на вода меѓу населените места во време на суша или поплава.

Истражувањето со наслов LiDAR анализи во соседниот карстен басен Мирадор-Калакмул, Гватемала: вовед во нови перспективи на регионалната социоекономска и политичка организација на раните Маи беше објавено во списанието Ancient Mesoamerica.