Султанот Сулејман беше загадочна фигура, но приказната за неговите последни желби е мудроста на мудроста

Султанот Сулејман бил многу талентиран и човек далеку пред своето време. Имаше само 26 години кога дојде на власт, додека неговото владеење траеше цели 46 години. За тоа време, тој направи многу работи за кои се уште се раскажуваат со стравопочит.

Се зборуваше дека тој бил вешт воен стратег, голем законодавец, префинет поет и љубовник. Тој е единствениот султан кој се оженил со Украинката Рокселана, т.е. Султанија Хурем, покрај која е и тој шаранџен.

За него се кажуваат разни легенди, а најпозната е онаа за неговите последни желби.

Имено, пред својата смрт, султанот Сулејман ги повикал поверениците и им ги диктирал своите три последни желби:

Првата желба била неговите исцелители да го носат ковчегот со неговите останки за време на погребот.
Неговата втора желба беше златниците и скапоцените камења да останат зад поворката по патеката по која минуваа неговите останки.
Третата желба беше рацете да му излезат од градите, за да можат сите да ги видат.

Кога врховниот командант на војската, збунет од она што го слушнал, го прашал за причината за таквите желби, султанот објаснил:

„Најдобрите исцелители нека ги носат моите останки за сите да видат дека и тие се немоќни пред смртта.

Расфрлете го целото злато што го собрав цел живот наоколу за да можат сите да видат дека сè што сме стекнале останува на овој свет.

Нека ми штрчат рацете од градите за да видат сите дека Падишахот на целиот свет, Сулејман Величествениот, оди на другиот свет со празни раце!“

Овие три желби на султанот се прераскажувале долго време додека не прераснале во легенда. Последното парче мудрост беше запишано, а ние денес ви го пренесуваме.