– Ѓубре едно, не можам да поверувам, дека си бил кај проститутка…
– Епа ти кога не даваш…
– А ти што не кажеш дека си спремен да платиш?