Расната дискриминација е во пораст во Европа, а најголема стапка е забележана во Германија, Австрија и Финска, покажуваат резултатите од испитувањето на мигрантите со темна кожа во 13 земји од ЕУ.

Агенцијата на ЕУ за фундаментални права (FRA), на чие барање е спроведена анкетата, соопшти дека бројот на лица кои се соочуваат со расна дискриминација е зголемен за 34 отсто во споредба со претходната студија спроведена пред шест години.

Во Австрија и Германија, бројот на овие случаи е речиси двојно зголемен во споредба со претходната анкета, односно сега 64 отсто од мигрантите во овие две земји изјавиле дека биле изложени на расна дискриминација, наспроти 42 отсто во Австрија и 33 отсто во Германија пред шест години.

Прикажи повеќе