Прес-конференција на претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска.