Оваа снимка „докажува“ дека духот на највлијателниот борец на XX век е отелотворено во скопската населба Карпош 3.