Наставничката веќе неколку пати закашлува и се обраќа:

– Трпе, не може да се спиеш на час!

– Наставничке можe, ама многу кашлате.