Слонот ја среќава мравката затрчана, jа прашал зошто трчa, а оваа во трк му одговара:
– Ќути не прашувај, некој ја силувал лавицата па сега лавот ги брка сите сомнителни.