Трпе и Цветко пијат долго во некој бар. По некое време Цветко се превртува од столчето, паѓа на земја и заспива.
Барменот и Трпе се гледаат и Трпе му вика на барменот:
– Епа едно може да му признаам, знае кога да сопре.