Како мрежист ѝ се пушта на програмерка?
– Прави ping и чека да види дали ќе добие reply или пак destination host unreachable.