Шета еден министер со сопругата. Поминуваат покрај еден чистач и таа го поздравува.
– Кој е овој? – прашува министерот.
– Соученик. Порано многу ме сакаше, дури ми предложи и да се омажам за него…
– Ха! Ако си се согласела тогаш, сега ќе беше сопруга на чистач!
– Грешиш. Ако се согласев тогаш, сега тој ќе беше министер!