Учителот прашува:

– Трпе, ајде наброи ги месеците во една година.

– Јануари, февруари, карантин, декември.

– Седи, петка.