Оди Цветко кај психолог и вели:
– Сè во мојот живот е прекрасно, но ми недостасуваат јаки чувства.
– На што мислите?
– Не знам како да си го качам адреналинот? Се обидов со сè – скокање со падобран, банџи, нуркање… Сакам нешто ново.
– Фатете си љубовница.
– Имам три, не помагаат.
– Тогаш кажете ѝ на жена ви.