Во Хрватска, учениците од сите одделенија во основните училишта и завршните одделенија во средните училишта ќе следат настава во училиштата од 1 февруари, додека другите средношколци ќе ја следат наставата преку интернет, со некои исклучоци како што е Истарската жупанија, каде учениците од повисоките одделенија во основните училишта училиштата ќе продолжат да посетуваат онлајн настава.

Според податоците со кои располага Министерството за наука и образование, учениците во пониските и горните одделенија на основните училишта и завршните одделенија од средните училишта ќе следат настава во училиштата во сите жупании, освен во Истарската и во училиштата во жупаниите Сисачко-Мославска и Загрепската што беа погодени од земјотреси.

Учениците во останатите одделенија од средните училишта ќе ги следат часовите онлајн.  (МИА)