Во државава моментно има 327 згрижувачки семејства во кои се сместени вкупно 559 корисници, вели министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска.

Министерката во емисијата Фокус на Телевизијата Гура од Кичево зборуваше за згрижувањето и подигањето на свеста за значењето на згрижувачките семејства и нивната улога во општеството. Рече дека е во тек кампањата „Подај рака – стани згрижувач“.

-Згрижувањето  е една од најхуманите работи што може секој граѓанин кој има услови да ја направи, а тоа е да понуди топол дом и љубов на децата кои станале без родители или родителска грижа. И наместо да ги сместуваме во институции, да бидат сместувани во семејства, во топла атмосфера најблиска на биолошката семејна средина, истакна Тренчевска.

Таа се осврна и на трите центри за поддршка на згрижувачки семејства: Центарот при Детскиот дом  „11 октомври, Скопје, Центарот при Домот за доенчиња и мали деца во Битола и ПУ СОС Детско село. Целта на овие центри, нагласи, е да им се помогне на семејствата кои се згрижувачи како полесно да се справат со предизвиците, а тоа го добиваат од стручни лица од овие центри.

Министерката зборуваше и за новиот Закон за финансиска поддршка за ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза, кој неодамна беше усвоен од Собранието.

-Со овој закон овозможуваме дополнителен приход на ранливи категории граѓани, почнувајќи од  декември. Тоа се примателите на правото на социјална сигурност, корисниците на посебен додаток, корисниците на правото на надоместок заради попреченост, корисници со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои користат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост, без потреба од контролен преглед. Самохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош, корисници на право на пензија во висина до 14.000 денари, корисници на право на надоместок за телесно оштетување и невработени лица-корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок, информираше Тренчевска.

Министерката посочи дека овие лица не треба да аплицираат, нив ги има во системот на Министерството, Агенцијата за вработување и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. За таа цел ќе бидат објавени списоци на веб страните на посочените институции. Лицата кои ги нема на списокот , а ги исполнуваат условите ќе имаат право на приговор.

Министерката зборуваше и за последните законски измени со кои посебниот додаток кај децата со  попреченост се зголеми за 15 отсто, за новата методологија за усогласување на пензиите согласно која пензионерите добиваат континуиран раст на пензиите, како и за новото усогласување на социјалната помош со трошоците за живот од јануари 2023 година.

-Од октомври до март примателите на Гарантирана минимална помош и правото на социјална сигурност добиваат дополнително 1000 денари за покривање на дел од трошоците за енергенси. Ова право во време на пандемија го продолживме на сите 12 месеци, рече Тренчевска.

Министерката зборуваше и за зголемување на бројот на детските градинки и опфат на што поголем број на деца во предучилишното воспитание и образование, како еден од приоритетите на оваа Влада.

-Од 2017 година до денес се отворени 73 нови објекти за предучилишно образование ширум државата. И по долги години, почна инвестирањето и во руралните средини. Согласно концептот едно општество за сите , сите деца имаат право на еднаков пристап за предучилишно воспитание и образование, напомена Тренчевска.

Министерката зборуваше и за важноста од воспоставувањето на социјалната услуга помош и нега во домот која Министерството ја спроведува преку Проектот за подобрување на социјалните услуги со поддршка на Светска банка. Рече дека преку Проектот досега се вклучени 27 општини низ целата држава и воедно апелираше да се пријават и останатите општини кои досега не ја воспоставиле оваа услуга.