Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани (Синдикат на УПОЗ) соопшти дека има покренато активности за остварување на правото на регрес за годишен одмор за 2020 година по судски пат.

Поради незаинтересираноста на Владата да ги почитува правата од Колективниот договор за државната управа, локалната самоуправа и правосудните органи, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани соопшти дека има покренато активности за остварување на правото на регрес за годишен одмор за 2020 година по судски пат.

– Иако Синдикатот на УПОЗ се обидуваше во изминатиот период низ разговори со Владата да најде заедничко прифатливо решение, до тоа не дојде. Со цел да не настане застарување на ова право, Синдикатот е принуден тоа да го оствари по судски пат. Владата на Македонија и покрај сознанието дека веќе има правосилни судски пресуди, не се ни обиде да најде начин да ја исполни оваа обврска од колективниот договор. Со остварување на ова право по судски пат, Буџетот на државата ќе биде оштетен дополнително за судски, адвокатски такси и трошоци за извршителите, односно три пати повеќе, се вели во соопштението на Синикатот на УПОЗ.

Заради остварување на правото на неисплатен регрес за годишен одмор за 2020 година, од Синдикатот на УПОЗ посочуваат дека преку претседателите на синдикалните организации презеле активности за доставување на полномошна од членовите за поведување на судска постапка. Посочуваат дека Синдикатот на УПОЗ преку неговата правна служба пред судовите бесплатно ќе ги застапува своите членови.

Оттаму сметаат дека ова е сериозно прашање за државата поради тоа што, како што велат, ќе биде оштетен нејзиниот Буџет и, доколку дојде до тоа, од Синдикатот на УПОЗ најавува дека дополнително ќе поднесат кривична пријава бидејќи и покрај обврската, некој не предвидел средства за оваа намена и со тоа дозволил да се направи огромна финансиска штета.

– При ова сакаме да напоменеме дека Владата на Македонија, ниту со Буџетот, ниту со ребалансот за оваа година не предвиде средства за оваа намена. Согласно колективниот договор, доколку за оваа 2022 година, заклучно со 31.12. не биде исплатен регресот, ќе следуваат нови тужби. Со оглед на тоа што регресот за 2021 година Владата го исплати, а за 2020 не сака ни да чуе, а за 2022 година не предвиделе средства во Буџетот, тоа ги девалвира колективните договори и обврските кои ги презема и смета дека ако таа сака, ќе ги реализира, ако не, не мора, не водејќи сметка за последиците, се наведува во соопштението на Синдикатот на УПОЗ.