„Им нагласуваме на владите и парламентите на земјите-членки на НАТО дека, со оглед на флагрантните и повторени прекршувања на Основачкиот акт на НАТО и Русија од страна на Русија, документот сега е ништовен. Ги повикуваме земјите-членки да ги зголемат воените, разузнавачките, финансиските и хуманитарните поддршка на Украина, а државите да преземат колективна активност за формирање на меѓународен суд за злосторства на агресија извршени од Русија во војната против Украина“, се посочува во резолуцијата.