Актуелната Влада на Косово денеска одобри нови мерки за спречување на ширење на пандемијата на коронавирусите, според кои слободното движење на граѓаните и работата на економските оператори, трговските центри, хотели и гастрономијата ќе бидат од 05:00 до 20:00 часот.

Според овие мерки, на лица над 65 години им е дозволено да ја напуштаат куќата само во часовите 6: 00-10: 00 и 16: 00-19: 00 часот, додека надвор од овие термини тие можат да излегуваат надвор само за итни и здравствени потреби со докажување релевантен документ потребата да се излезе од овој распоред до надлежното контролно тело.

Исто така е одлучено дека: Работниците со хронични болести (според официјалниот циркулар издаден од Министерството за здравство подготвен за оваа намена), бремените жени и доилките се ослободени од пријавување за работа, како во јавни така и во приватни институции, додека работодавците се упатуваат, колку што е можно, да создадат услови за нивно ангажирање на работа од дома.

Владата на Косово со цел спречување на епидемијата на коронавирус донесе одлука странските државјани кои влегуваат во Косово, вклучително и оние со привремен или постојан престој во Косово, а доаѓаат од земји со висок ризик мора да имаат негативен тест за ковид-19 не постар од 72 часа.