Главниот штаб за управување со кризи при Центарот за управување со кризи на денешната седница го донесе Акцискиот план за превенција и справување со влезот и транзитирањето на мигрантите низ територијата на Република Северна Македонија, со цел заштита на населението во државата од пандемијата заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на нашата држава, како и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија.

-На седницата се утврдија оперативно стручни заклучоци при што, покрај донесувањето на Акциски план, институциите во Системот за управување со кризи (СУК) добија задача да извршат проценување на потребите во материјални и човечки ресурси потребни за справување со кризна состојба, со конкретен рок за доставување до ЦУК за истото да стане дел од Акцискиот план. Заклучок се донесе и субјектие во СУК да продолжат со сите свои планирани активности за справување со кризната состојба и истите да ги координираат во Главниот штаб за управување со кризи при ЦУК, каде што ќе се донесат одлуки и заклучоци за нивна реализација, се вели во соопштението од Главниот штаб.

Оттаму посочија дека согласно текот на седницата, прво, по реферирање за преземените мерки и активности на институциите од Системот за управување со кризи (СУК) за справување со кризната состојба од заразната болест Ковид-19, следуваше разгледување на записниците од седниците на Управувачкиот комитет, Групата за процена и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за постоење кризна состојба на дел од територијата на државата и тоа на подрачјата на јужната и северната граница, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на државата.

За заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот „SARS-CoV-2“ и спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението заклучоците беа преточени во заклучоци за идни активности, при што се адаптираше и Акцискиот план.

Раководителот на Главниот штаб за управување со кризи, директорот на ЦУК, Стојанче Ангелов истовремено ја нагласи важноста за почитување и на секогаш актуелниот апел на Министерството за здравство и Владата на Република Северна Македонија за понатамошно максимално следење на препораките, упатствата, мерките, а и забраните во државата со цел за заштита и спречување на ширење на вирусот.