Потекнуваа од градот Егеј во Киликија, во југоисточниот дел на Мала Азија. Богатството, што го наследија од родителите, го раздадоа на сиромасите и преку милостињата ги исчистија срцата и станаа слични на Бога.

На Зиновиј Бог му даде дар да чудотвори, односно да ги лечи сите болести само преку допир со раката. Подоцна стана епископ во родниот град.

За време на гонењето на христијаните во третиот век, Зиновиј беше изведен на суд и ставен на маки.

Сестра му Зиновија не сакаше да го остави сам во маките, па сама се јави пред судот.

По измачувањата, им беа отсечени главите. Пострадаа во 285 година.