Гостите во француските ресторани ќе имаат право да знаат од каде потекнува месот кое ќе им биде сервирано.

Од 1 март годинава, рестораните кои служат храна од пилешко, свинско и јагнешко месо ќе мора да гостите да им покажат каде стоката е чувана.

Освен тоа ќе треба да биде назначено дали месото е свежо или замрзнато. Овие податоците инаку, за говедското месо се задолжително уште од 2002 година.