Менструалните циклуси на жените, иако во голема мера се регулирани од внатрешниот часовник на телото, сепак покажуваат суптилна врска со промените на Месечината, пркосејќи им на едноставните објаснувања, покажа новото истражување.

Новото истражување сугерира дека менструалниот циклус на жената е тесно поврзан со внатрешниот часовник на телото, повеќе отколку со промените на Месечината, и покрај културните врски меѓу нив. Тим научници од Франција и САД откриле дека ритмите на менструалниот циклус веројатно се регулирани од внатрешниот часовник на телото и не зависат само од самиот циклус на месечината.

Сепак, сè уште постои слаба, но значајна врска со орбиталниот период на Месечината, што укажува на подлабока биолошка врска која најверојатно е вкоренета во плимните промени.

Просечната должина на менструалниот циклус, приближно 29,3 дена, е тесно усогласена со лунарниот циклус од 29,5 дена, што историски ги поттикна шпекулациите за можна врска. Во 1871 година, Чарлс Дарвин навести за еволутивното потекло на таквите врски, сугерирајќи дека тие би можеле да потекнуваат од нашите исконски врски со средини под влијание на циклусите на Месечината.

Испитувајќи ги податоците од речиси 27.000 менструални циклуси на жени од Европа и Северна Америка, истражувачите идентификувале „фазни скокови“, каде што менструалните фази се прилагодуваат за да се усогласат со надворешниот часовник на телото. Неврологот Клод Гронфиер објасни дека овој процес заснован на часовникот може да се прилагоди за да го скрати циклусот доколку тој стане подолг од која било причина. Истражувањето поврзано со ова беше објавено во списанието Science Advances.

Додека гореспоменатата студија ја нагласува доминацијата на внатрешниот часовник на телото во регулирањето на менструалните циклуси, исто така откри статистички значајна, но слаба врска помеѓу менструалниот и лунарниот циклус. Интересно е тоа што времето на менструалниот циклус во Европа почесто беше во корелација со растечката полумесечина, додека во Северна Америка беше повеќе усогласена со полната месечина.

Научниците сугерираат дека разликите во начинот на живот помеѓу континентите, како што се циклусите на спиење и будење, би можеле да ја објаснат варијацијата. Тие предвидуваат понатамошни истражувања во деноноќната медицина, надевајќи се дека ќе ги истражат потенцијалните третмани за плодност и подобро да ја разберат генетската регулација на менструалните циклуси.

И покрај претходната студија која идентификуваше варијанта на ген поврзана со должината на циклусот, остануваат неодговорени прашања за тоа како внатрешниот часовник на телото влијае на должината на циклусот и феноменот на скокање на фазата. Авторите на новата студија сугерираат дека доколку идните студии го потврдат постоењето на внатрешен часовник кој го регулира менструалниот циклус, хронобиолошките пристапи би можеле да направат револуција во третманот на нарушувањата на овулацијата.