реклама„Колку е побело телото, толку поубаво“, изјавил Јохан Винкелман, германски историчар на уметност во 1800-тите, додавајќи дека иако „бојата придонесува за убавината“, не треба да се меша со вистинската работа, пишува BigThink.

Во најлош случај, тоа служеше како оправдување за европските империјални аспирации. Како што континентот влезе во својата колонијална ера, аргументите за супериорноста на грчко-римската уметност сè повеќе се удвојуваа како аргументи за превласт на западните цивилизации кои полагаа право на античкото културно и политичко наследство – линија на размислување што го достигна својот врв во трката – до Втората светска војна..

Оваа фантазија за грчко-римска белина се засили. Секојпат кога бил откриен редок пример на статуа со недопрена боја, експертите тврделе дека таа мора да била направена од друга и, во нивни очи, инфериорна култура, како што биле предримските Етрурци. Секогаш кога дилерите ќе дојдат до рацете на таквите статуи, тие ги чистеле додека не се отстрани пигментот, што ги прави повредни на пазарот.

Иако гледањето грчки и римски скулптури во боја за прв пат може да биде дезориентирачко, искуството служи како важен потсетник дека античкиот свет бил многу повеќе мултиетнички отколку што вообичаено се верува. Грција и Рим не беа само културен сад за топење, туку има дури и докази дека Грците – спротивно на тврдењето на Винкелман – ги гледале потемните тонови на кожата како поубави од посветлите.

реклама