Ова доведе до голем број значајни промени на Законот во последен момент.

Забележани се нови потенцијални опасности до кои може да доведе брзиот развој на различни услуги базирани на вештачка интелигенција.

Европратениците ја проширија класификацијата на области со висок ризик за да вклучи штета по здравјето на луѓето, безбедноста, основните права или животната средина.

Тие, исто така, додадоа системи за вештачка интелигенција за да влијаат врз гласачите во политичките кампањи и системите за препораки што ги користат платформите на социјалните медиуми (со повеќе од 45 милиони корисници според Законот за дигитални услуги) на листата со висок ризик.

Класификацијата на области со висок ризик сега вклучува:

-Системи за далечинска биометриска идентификација во „реално време“ на јавно достапни простори
-Далечински биометриски системи за идентификација, со единствен исклучок на органите за спроведување на законот за гонење тешки кривични дела и само по судско одобрение
-Биометриски системи за категоризација кои користат чувствителни карактеристики (на пр. пол, раса, етничка припадност, статус на државјанство, религија, политичка ориентација)
-Системи за предвидување за полицијата (врз основа на профилирање, локација или криминално однесување во минатото)
-Системи за препознавање емоции за органите во спроведување на законот, управувањето со границите, работното место и образовните институции
-Недискриминирачко собирање на биометриски податоци од социјалните медиуми или снимки од видео надзор за да се создадат бази на податоци за препознавање лица (повреда на човековите права и правата на приватност)

Покрај забраните, нацрт-законот е насочен и кон контрола на таканаречените системи за вештачка интелигенција за „општа намена“, како што се GPT-4 и ChatGPT, како и генераторите на слики со вештачка интелигенција Stable Diffusion, Midjourney и DALL-E.