Шест од планетите на Сончевиот систем ќе се наредат за ретко видување.

Според тоа, на 3 и 4 јуни Меркур, Марс, Јупитер, Сатурн, Нептун и Уран ќе се појават на небото во права линија. Не е невообичаено да се видат две или три планети блиску една до друга, но порамнувањето до шест е поредок настан. Ова е причината зошто ова позиционирање на другите пет или шест планети од Сончевиот систем се нарекува големо порамнување.

Дали планетарното усогласување е опасно?

Често можеме да слушнеме или прочитаме дека овој тип на феномен има некое скриено значење, дека може да влијае на нашиот живот и да предупреди за некој иден настан кој може да има негативни или позитивни последици во нашиот живот. Така, некои ќе се запрашаат што би можело да ни се случи ако планетите се усогласат. Одговорот е – ништо.

Иако при ваква појава се чини дека небесните тела се блиску едно до друго, ова е само илузија создадена од дводимензионалниот поглед на вселената. Во реалноста, планетите и понатаму ќе бидат на просечно растојание една од друга (нивното растојание зависи од орбитата) како и досега. Само за нас од Земјата ќе изгледа како да стојат многу блиску еден до друг бидејќи нашите очи не можат да ја регистрираат длабочината, односно вистинското растојание меѓу нив.

Поради овој „трик“ ќе изгледа како некои планети да се наредени многу блиску една до друга, но во реалноста тие се многу оддалечени една од друга.

Не е ни чудо што во далечното минато, кога немаше телескопи и кога астрономијата како наука сè уште беше во зародиш, луѓето веруваа дека порамнувањето на планетите укажува на фатален настан. Ова се многу ретки настани и логично е дека древните цивилизации, кои немале никакво знаење за вистинската природа на планетите, сметале дека тоа е од посебно значење.