реклама

Денеска, 23 септември, во 08:50 часот започнува првиот ден од есента.

23 септември се зема како прв ден од есента на северната хемисфера. Во исто време, пролетта започнува за жителите на јужната хемисфера.

реклама

Прецизните мерења покажуваат и докажуваат дека есента не доаѓа на почетокот на првата секунда од првиот час од тој ден, дека може да дојде час порано, односно на 22 септември.

Се поставува прашањето зошто првиот ден од есента е токму на 23 септември, додека првиот ден од пролетта е 21 март, првиот ден од летото е 21 јуни, а првиот ден од зимата е 21 декември? Зошто првиот ден од есента не е на 21 септември?

реклама

Ова е причината зошто летото е најдолгата сезона на северната хемисфера, а есента и зимата се најкратки. Есен затоа што почнува два дена подоцна, а зима поради пократкиот февруари.

Одговорот на тоа треба да се најде во наклонот на Земјата околу Сонцето.

реклама

Земјата не се врти околу Сонцето во круг, туку во елипса.

Затоа, поради наклонетоста на елипсата, Земјата не е секогаш на исто растојание од Сонцето, понекогаш е поблиску, а понекогаш подалеку, така што разликата не е толку голема.

Колку е Земјата поблиску до Сонцето, толку е поголема нејзината брзина и обратно.

А тоа „најбрзо“ движење на Земјата е токму во зима (перихел). Спротивно на тоа, Земјата е најбавна во лето (афелион), така што летото е најоддалечената сезона (повторно, зборуваме за северната хемисфера).

Одговорот на прашањето зошто во зима не е потопло на северната хемисфера бидејќи тогаш Земјата е најблиску до Сонцето (во нејзиниот елипсовиден пат) треба да се најде во наклонот на Земјата во однос на Сонцето.

Земјата се навалува на едната или на другата страна за 23,5 ˚ во однос на еклиптиката.

Промената на годишните времиња зависи од наклонетоста, а не од оддалеченоста од Сонцето. Оддалеченоста од Сонцето има влијание само на должината на годишните времиња.

реклама