таг: рецесивно

Солената пот кај децата укажува на можна појава на цистична фиброза,...

0
Цистична фиброза е автозомно рецесивно генетско заболување предизвикано од мутации во генот што кодира за ЦФ протеинот на трансмембранскиот регулатор за кондукција (CF...