таг: добавувачкиот

Постои интерес за факторингот, но се уште има многу простор за...

0
Постои интерес за факторингот и добавувачкиот факторинг како алтернативни финансиски инструменти, но се уште има многу простор за едукација, е...