Artefaktet e vlefshme që u përkasin muzeve të ngjashme me IN Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë së Veriut në Beograd dhe në Sofje, të cilat ishin pjesë e ekspozitës historike “100 vjet Trebenishtë”, udhëtuan nga Shkupi në muzetë e tyre në Serbi dhe në Bullgari.

Zëvendësministri i Kulturës, Vlladimir Llazovski, i cili mori pjesë në mënyrë intensive në procedurën afatgjate të realizimit të kësaj ekspozite historike, sot në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë së Veriut, duke i dërguar artefaktet e fundit në Sofje, realizoi takim me drejtorin Goran Sanev, i cili i përmblodhi përfitimet e këtij bashkëpunimi ndërkombëtar dhe të interesit të madh për ekspozitën të cilën për gjashtë muaj e shikuan 13.000 vizitorë.

Zëvendësministri Llazovski dhe drejtori Sanev biseduan mbi hapat e ardhshëm në prezantimin e këtij projekti kompleks, që për herë të parë para publikut ekspozohen maskat prej ari nga muzetë e të tria vendeve, dhe prezantimet e tyre të ardhshme në Serbi dhe Bullgari. Ishte biseduar për planet e ardhshme për të rishikuar ekspozitën e përhershme të IN Muzeu Arkeologjik, si dhe për projektet në vazhdim të mbështetura me Programin Vjetor të Ministrisë së Kulturës.