Секогаш активен и подготвен, на прва борбена линија, да го помести бажурот кој ја задскрива светлината пред децата, родителите и сите останати кои живееме во ова општество, вака ја започнува својата животна приказна денешниот соговорник, за мене, посебен по многу нешта, најмалку по неговиот физички недостаток.

Суарет е роден во Скопје, каде е и израснат, најмногу во дом за деца без родители, дом семејства и интернат за деца со оштетен вид.

Денес, тој живее во свој стан, благодарение на добрите луѓе, кои и сè уште му помагаат.

Неговите најзначајни животни епизоди, премрежја, најголемата болка, најискрената насмевка и сè што во моментов му дава сила, дознајте од видеото во продолжение…