I
intervistuar
nga

Portalb

piktori
nga
Tetova,
Rejan
Etemi
tregoi
se
me
art
ka
filluar

merret
prej

moshë

vegjëlisë.
Sot,
ai
ka
arritur


pikturoj
murale
nëpër
shumë
vende

Evropës
dhe

krijojë
ekspozita

tij
nëpër
vende

Ballkanit.
Ndiqni
ëndrrën,
pa
ëndrra
s’ke
ku
shkon,
nëse
punon
e
guxon,
gjithsesi
funksionon
ishte
mesazhi
i
tij
për
këtë
intervistë.

Rejan
Etemi,
piktor


Prej
kur
ka
filluar
Rejani

merret
me
art?

I
vogël
shumë.

Bitterfeld-Gjermani.


Cila
ka
qenë
një
prej
eksperiencavetua


bukura
sa
i
përket
artit?

Tash
eksperienca

bukura

rrugën
e
artit
ka
shumë
por,
do
veçoja
koloninë
artistike

Moldavi
dhe
muralet
nëpër
Evropë,

çdo
vit
po
bëhen
shumë
e
ma
shumë!

Wolfen-Gjermani


A
e
vlerësojnë
dhe
a
janë

interesuar
njerëzit
për
punën

ju
bëni,
pra
për
artin
dhe
pikturat
?

Derisa

kur
kam
kryer
studimet
pasdiplomike
punoj
si
artist
i
pavarur,
gjithësi
jam
i
kënaqur
falë
Zotit
kuptohet,
piktura
nëpër
Evropë

ka
dhënë
njohje

shumë
e
normal
edhe
profit


madh.

Bitterfeld-Gjermani


Përmend
disa
prej
ekspozitave

ju
i
keni
bërë
deri

sot
dhe
cila
prej
tyre
është
pëlqyer

shumë
nga
njerëzit?

Ekspozita
personale
kam
pas
pesë:
Galeria
Tetovë
2008,
Prishtinë
2011,
Shkup
2012,
Durrës
2012,
Tetovë
2018.

shumë
është
pëlqyer
e
Prishtinës
2011
ngase
edhe
është
shitur
brenda
një
jave.

Berlin-Gjermani


Për
krejt
ata

se
dinë
dhe
do
ju
kishte
interesuar,
arti
a
është
një
profesion
me

ardhura

larta
apo
jo?

Arti
është
profesion
me
shpenzime

larta
prandaj
dhe
i
ka
përfitimet
e
larta,
kjo
kuptohet
nëse
punon
sidomos
kur
edhe
guxon!

Bitterfeld-GjermaniCili
do

ishte
mesazhi
juaj
për
rininë?

Mesazhi
im
për
rininë
është:
shumë
sinqerisht
ndiqni
ëndrrën,
pa
ëndrra
s’ke
ku
shkon,
nëse
punon
guxon,
gjithsesi
funksionon.
Dikur
realizohet
ëndrra
dhe
atëherë
shijoje,
jetoje.


Rejani


vitin
2019
ka
hapur
një
atelie

veten

quajtur

“Atelia
e
Vogël”
 
e
cila
ndodhet

qytetin
e
Tetovës,
ku
ju
mund

shkoni

shihni
apo
bleni
pikturat
e
bukura

tij.
Këtu
e
keni
një
foto
nga
atelia
e
Rejanit.

Atelia
e
Vogël

Ndërsa

vazhdim
mund

shihni
një
video
ku
Rejani
pikturon
kështjellën
e
Madonës

një
lokal

një
pronari
sicilian

Düren

Gjermanisë.