Qendrën
për
Kulturë
,,Ilo
Anteski-Smok”

Tetovë
nga
15
deri

18
tetor
do

mbahet
edicioni
i
24-të
i
Festivalit
Ndërkombëtar
i
Poezisë
,,Ditët
e
Naimit”.
Laureate
e
këtij
është
poetja
Lidija
Dimkovska.

Laureate 
e
edicionit

këtij
viti
është
poetja
maqedonase
Lidija
Dimkovska
e
cila
e
merr
çmimin
,,Ditët
e
Naimit”
si
dhe
funksionin
anëtarë
i
nderit

drejtorisë

festivalit.
Ditën
e
dytë

premten
do

mbahet
një
konferencë
shkencore
e
titulluar
,,Naim
Frashëri
dhe
Atdheu”.
Pjesë
e
manifestimit
është
edhe
promovimi
i
gjashtë
librave

laureatëve
nga
botimet
e
mëparshme,
tha

konferencën
për
shtyp,
Shaip
Emurllai
nga
organizimi
i
festivalit.

festival
janë

ftuar
32
poet
nga

shumë
vende.