Shoqata
e
artistëve

artit
figurativ

Maqedoni,
nën
mbështetjen
e
Ministrisë

Kulturës
dhe
Qytetit

Shkupit

Galerinë
Nacionale,

objektin
e
Malla
Stanica
u
vendos
,,
Ekspozitën
Vjetore”e
cila
do

jetë

dispozicion

vizitorëve
deri

30
tetor.

Këtë
vit

ekspozitën
vjetore
marrin
pjesë
57
autor,
anëtar

SHAFM

cilët
prezantohen

kategori:
pikturim,
skulpturë,grafik
dhe
media

reja.
Si


kaluarën
ashtu
edhe
këtë
vit,
Shoqata
e
Artistëve

Artit
Figurativ

Maqedonisë
ndau 
disa
çmime,
çmimin
për
pikturë
mori
Mirosllava
Mikica
Trujkanoviq
për
veprën
e
titulluar
,,Lutje
për

gjithë”
çmimin
për
skulpturë
e
mori
Sllobodan
Milloshevski
për
veprën
e
titulluar,,
Duke
njohur
veten”
çmimin
mediume

reja
e
mori
Ana
Ivanovska
për
veprën
e
titulluar
,,
Pa
frymë”

“Padyshim,
ekspozitat
vjetore
ose
miqësore

artistëve
maqedonas
kanë
qenë
gjithmonë
një
ngjarje
e
madhe
kulturore

mjedisin
tonë.
Kjo
është
arsyeja
pse
ato
ekspozita
janë
një
përbërës
i
rëndësishëm
i
kronikave

arteve
tonë
figurativ.
Një
argument
është
i
pamohueshëm:
se
nuk
ka
asnjë
artist
maqedonas

nuk
ka
marrë
pjesë

ato
ekspozita
miqësore,
duke
filluar
nga
ekspozita
e
parë
e
tillë

vitin
e
largët

vitit
1945,
e
deri

sot.
Shoqata,
për

përmbushur
dëshirën
e

gjithë
anëtarëve
për

ekspozuar
punimet
e
tyre
një
herë

vit,
organizon

bashku
këtë
ekspozitë
 pa
kriterin
e
selektivitetit.

këtë
mënyrë
kthehet
një
praktik
e
mirë

secili
artist,anëtar
i
SHAFM
bëhet
një
arbitër
për
vete,
njëkohësisht
e
merr

gjithë
përgjithësinë
e
ekspozimit.
Gjithashtu
rrit
autokritikën,
atë
virtyt

lartë

mjeshtërve

vjetër
”,
thuhet
nga
SHAFM

njoftimin
për
ekspozitën.