Ekspozita
online
,,Ndërthurja

e
artistes
maqedonase
dhe
profesoreshës

Fakultetit 

Artit
Figurativ,
Sllavica
Janeshlieva
do

hapet
sot

ora
12
dhe
e
njëjta
do

jetë

dispozicion

faqen
e
internetit
www.slavicajaneslieva.mk.

,,Në
gjendje

socializmit

kufizuar
dhe
ndalimeve

grupeve,
përkundër
dëshirës

madhe
vërtet
,,reale”
ekspozitë
dhe
shoqërim,
nga
kujdesi
vendosa 
për
një
prezantim
virtual-online

ekspozitës
,,Ndërthurje”. 
Shpesh
them
se
artistët
janë
kronistë

kohës

tyre,
kështu
që….
ky
lloj
i
ekspozitave
do

dëshmojë
për
periudhën

jetojmë”,
shpjegon
Janeshlieva.

Ekspozita
e
cila
mbështet
nga
Ministria
e
Kulturës,
do

jetë 

dispozicion
deri

3
dhjetor
viti
2020.