organizim
të 
QASHMB
,,IlijaNikollovski-Luj”
nga
sot
deri

25
tetor

Shkup
do

mbahet
konferencë
ndërkombëtare
ballkanike
e
titulluar
,,Gjendja
dhe
perspektivat

muzikën
dhe
edukimin
e
baletit”.


konferencë
ku
do

marrin
pjesë
pedagogë

muzikës
dhe
baletit
nga
Sllovenia,Kroacia,Serbia,Austria,Anglia,Bugaria,Kosova
dhe
nga
vendi
jonë
do

shqyrtohet
dhe
çështje
specifike

fushën
e
muzikës
profesionale
dhe
edukimit

baletit.

Konferenca
ndërkombëtare 
ballkanike
realizohet
me
mbështetjen
e
Ministrisë

Kulturës
dhe
Ministrisë

Arsimit
dhe
është
pjesë
e
aktiviteteve

QASHMB
,,IlijaNikollovskiLuj”
për
shënimin
e
75
vjetorit

themelimit

shkollës.