,,Dritarja
e
juaj
drejt
botës”
është
motoja
nën
arkivat
e
nesërme

filmit,
muze
dhe
institucione

lidhje
me
mbrojtjen
e
trashëgimisë
kulturore,
me
realizimin
e
ekspozitave,
projeksione
dhe
ligjërata
do

shënojnë
Ditën
Botërore

Trashëgimisë
Audiovizuale.

Me
këtë
rast

Kinemanë

ora
12:00
do

promovohet
një
edicion
DVD
me
pesë
filma
artistik

restauruar

mënyrë
digjitale.
Edicioni
i
përmban
filmat
Tre
Hane(1959)

Branko
Bauer,
Etje(1971)

Dimtrie
Osmanli,
Pjesa
maqedonase
e
ferit
(1971)

Vatrosllov
Mimica,
Baba
(Të
mallkuar
jemi,Irina)
(1973)

Kole
Angollkovski
dhe
Haj-Faj
(1987)

Vlladimir
Bllazhevski.

Filmat

këtë
edicion

DVD
janë
realizuar
kronologjikishtnë
një
varg
prej
28
vjetësh.

dallim
prej
edicioneve
tjera

DVD

filmave

restauruara

mënyrë
digjitale
nga
e
gjithë
veprimtaria 
e
autorëve(
vëllezërit
Manaki,
Arseni
Jovkov,
Lubisha
Georgievski,
Branko
Gapo,
Stole
Popov,
Millço
Mançevski,
Kiril
Cenevski),
zgjedhja
e
filmave

restaurohen
dixhitalisht,
si
pjesë
e
trashëgimisë
kulturore,
është
rezultat
i
bashkëpunimit
ndërkombëtar

Kinemasë 
me
arkivat
tjerë

filmit
nga
ish
Jugusllavia.
Me
respektimin
e

gjitha
protokollove
shëndetësore

sallën
e
kinemasë

Kinema

ora
19:00
do

mbahen
projeksione

filmave 
Zhdukja
e
Suzana
Arsova
(1992)

regjisorit
Boris
Damovski,
Lufta
e
Parë
Botërore,
Kujtimet
(WW1
REMEMBERING)
dhe
Fotografia
20-20

Robert
Jankullovski,
profesor

Fakultetin
e
Arteve

Filmit

Universitetin
Ndërkombëtar
,,Evropa
Prima”

Shkup,
dhe
Pjesa
maqedonase
e
ferrit
nga
Vatrosllav
Mimica.

Kremtimi
i
Ditës
Ndërkombëtare

Trashëgimisë
Audiovizuale
filloi
nga
UNESKO,
pastaj
e
pranuan
dhe
e
morën
edhe
organet
ndërkombëtare

bashkojnë
organizatat 
dhe
shoqatat
e
arkivit

filmit,
muze
dhe
institucione

mirën
me
mbrojtjen
dhe
ruajtjen
e
trashëgimisë
kulturore

udhëhequr
nga
Këshilli
Kordinues 

Shoqatave

Arkivit
Audiovizuale
(CCAAA
-Coordinating
Councilof
Audiovisual
Archives
Associatio).