Nga
sot
deri

18
shtator

Muzeun
arteve
bashkëkohore

Shkup
do

mbahet
pjesa
e
dytë
e
KRIK
05

festivali
i
kulturës
kritike

organizim

Kontrapunkt.
Tema
e
festivalit
është
,,
Përfundimi
dhe
shoqëria
e
thyer-
socializëm, 
Liri
dhe
sekularizëm“,
 inspiruar
nga
libri
i
Martin
Heglund
,,Kjo
jetë”

fe
sekulare
dhe
liri
shpirtërore”.

Sot,
duke
filluar
nga
ora
19:30,

kuadër

festivalit
do

mbahet
një
ligjëratë
nga
Elizabeta
Sheleva 

bisedë
me
Manja
Veliçkovska,
kurse
nga
ora
21:00,
do

mbahet
një
koncert
nga
bendi
i
xhazit
“Kadabajas”.

KRIK-festivali
i
kulturës
kritike
mbështetet
nga:
Ministria 
e
Kulturës,
Allianz
kultustiftung,
 instituti
Gate
brisell
dhe
Fondacioni
Shoqëria
e
hapur.