Еден од колекционерите се сетил да најде место за селекторот Игор Ангеловски. Затоа што тренерите ги нема во албумот, тој решил да направи сликичка со ликот на популарниот Мрме, а и најде и доста добро место.

„Затоа што Ангеловски заслужува да го има овде!“, стои во дел од коментарите. Кружи и фотографија каде повеќето ја лепат лично изработената сликичка од Игор Ангеловски.