Galeria
Nacionale
e
Republikës

Maqedonisë
Veriore
informon
se

objektin

Hamami
i
Daut
Pashës
do

vendoset
një
ekspozitë
retrospektive
e
piktorit
akademik
Reshat
Ameti
me
titull
“30
vjet
art”,
njofton

Portalb.mk
.

“Do

jetë

dispozicion

publikut
nga
28
tetor
deri

29
nëntor
2020.
Objekti
për
vizitorët
është
i
hapur
çdo
ditë,
përveç

hënës,
nga
ora
10
e
mëngjesit
deri

ora
6
pasdite.
Protokolli
për
mbrojtje
nga
Covid-19
mbetet
i
detyrueshëm!”,
informojnë
nga
Galeria
Nacionale.


Biografia
e
piktorit


fillim

viteve
90

shekullit

kaluar,
Reshat
Ameti

mënyrë
serioze
ndërtoi
emër
me
ekspozitat
e
tij

hapësirat
artistike

Maqedonisë,
e
me
kalimin
e
viteve
edhe

hapësirat
globale,
me
anë

hulumtimeve

tij

sferën
e
shprehjes
pikturore,
ku
publiku
dhe
kritikët
patën
mundësi

shohin
se
veprat
e
tij
përmbajnë
diçka

veçantë

shprehje
dhe
mund

parandjenin
një
sukses

madh
artistik

do

vijonte


ardhmen
(ekspozita
e
tij
e
parë

Vjenë

vitin
1990.)

Tridhjetë
vjet

vonë,
teza
për
ekskluzivitetin
dhe
veçantinë
e
shkrimit

tij
artistik
u
konfirmua
nga
ekspozitat
e
shumta

një
niveli

lartë
stuidioz,
ku
dalëngadalë
ndërtohej
ideja
e
tij 
e
lidhjes

artit
me
elemente

jetës
dhe
natyrës

e
rrethon.


veprat
e
tij

para,

karakterizuara
nga
gjeometrizmi,
abstraksioni
dhe
minimalizmi
duke
eliminuar
çdo
detal

tepërt

pikturë,
mund

kujtojmë
një
shprehje
figurative
si
produkt
i
fuzionit

tij

sofistikuar
për

theksuar
atë
çfarë
është
esenciale,


arrijë
një
realizim

përkryer,
e
mbi

gjitha 
një
ndjenjë
dhe
njohuri

thellë

karakteristikave

ngjyrave.
Duke
kaluar
nga
një
përmbajtje
e
rafinuar
e
pikturës
dhe
një
larmishmëri
e
sugjeruar
nga
vetë
intuita
e
tij,
me
ndjesinë
e
balancit
mes
elementeve

ndryshme,
Rashat
Ameti
ndërtoi
një
gjuhë
specifike
për

gjithë
skenën
tonë
artistike.

Krijimtaria
e
Ametit
është
një
harmoni
mes
formës
dhe
shfaqjes
ku
idetë
abstrakte
si
vija,
katrori,
rrethi,
trekëndëshi
etj,
mund

lexohen
sipas
parimeve

veprës

tij.
Eksperiencat
dhe
reflektimet
mbi
origjinën
e
një
konteksti
historik

caktuar
janë

definuara
me
aurën
e
genius
loci,

ndriçuara
nga
mendimet
dhe
përshtypjet
baza
e

cilave
përbëjnë
kuptimin
e
lidhjes
me
gjuhën
burimore,
arketipike.
Ai
beson

pastërtinë
e
brendshme,
e
cila
shprehet
me
forma

thjeshta
dhe
energji

madhe
me
anë


cilës
rrezatojnë
vepra

formuara
nëpërmjet
shprehjes

frymës

filozofisë
zen.

Ameti
e
përjeton
veprën
duke
pikturuar.
Njëkohësisht
ngjyros,
vizaton,
vizualizon
dhe
tregimi
nuk
tradhëton
esencën.
Dinamika
dhe
tensioni
janë
shprehje
e
vetë
kompozimit
dhe
kombinimit

gjendjeve

brendshme.
Ngjyra
është
një
përmbeldhje
e
energjisë

robëruar,
e
cila
merr
një
eksplozivitet
gjestikulues
nga
dora
e
autorit
dhe
një
liri

plotë

rrezatimit

këtë
teknikë
e
cila
i
mundëson
shprehje
strukturave

veçanta
pikturore.
Kështu
vizualja
fiksohet
te
shikmi
e
rreth
saj
gjendjet
“zona

nuk
e
shohim”,
e
cila
megjithashtë
është
e
dukshme

shikimin
e
parë
indirekt
dhe

pjesshëm,
dhe
përbën
një
pjesë
integrale,
pa

cilën
pëjretimi
nuk
është
i
plotë.
E
gjithë
kjo
mund
ta
përshkruhet

frymën
e
terosië
geshtalt,
ku
syri
i
njeriut
i
shikon
objektet

tërësi
para
se
t’i
shohë
detalet
dhe
sugjeron
se
plotësia
është

e
madhe
se
shuma
e
detaleve.

Nëpërmjet
veprave

tij
Reshat
Ameti
na
përçon
mesazhe

koduara

cilat
burojnë
nga
trashëgimia
e
supstrateve
universale
artistike,

me
një
lirikë,
shprehje,
melodi
dhe
poetizëm

shprehje
edhe
bëhen
vetë
poezi
vizuale
dhe
muzikë

me
anë

perceptimit

krijimtarisë
hapin
zona
enigmatike,
definimi
i

cilave
ka
interepreitme

shumta,

varësi

njohurive

vëzhguesit
dhe

paradigmave

përjetuara.