Министерката
за
култура
Ирена
Стефоска
е
назначена
за
претседателка
на
националната
комисија
за
УНЕСКО.


Владата
донесе
решение
за
измена
и
дополнување
на
решението
за
именување
претседател,
генерален
секретар
и
членови
на
Националната
комисија
за
УНЕСКО
на
Македонија,
при
што
за
претседателка
на
Комисијата
е
назначена
министерката
за
култура
Ирена
Стефоска

информира
владата.

Таа
е
доктор
на
историски
науки
и
досегашна
претседателка
на
собраниската
Комисија
за
култура.  Родена
на
16.9.1967
година
во
Скопје.