Европскиот
фонд
за
копродукција
и
дистрибуција
на
креативни
кинематографски
и
аудиовизуелни
дела

Еуримаж
на
својата
редовна
160-та
сесија
што
се
одржа
од
12-16
октомври
2020
година
финансиски
подржа
29
меѓународни
филмски
проекти.
На
листата
подржани
проекти
е
и
копродукцискиот
проект
меѓу
Албанија
и
Северна
Македонија
„Мојата
мајка
е
космонаут“
во
режија
на
Анди
Делиана,
заеднички
проект
со
македонскиот
продуцент
„Дрим
фектори“
од
Скопје.

-Исклучително
е
значајно
што
ова
е
трет
филмски
проект
кој
оваа
година
добива
финансиска
поддршка
од
Еуримаж,
а
во
кој
свое
учество
имаат
и
продуцентите
од
нашата
држава.
Претходно
поддршка
доби
проектот
„Преекспонирано“
во
режија
на
Елеонора
Венинова
и
колку
што
сум
информирана,
снимањето
на
филмот
веќе
е
завршено
и
се
наоѓа
во
фаза
на
постпродукција.
Во
оваа
прилика
да
се
потсетиме
дека
и
проектот
„Зад
стоговите
сено“,
кој
е
прва
копродукција
меѓу
Грција,
Северна
Македонија
(Сектор
филм
од
Скопје)
и
Германија
по
потпишување
на
Преспанскиот
договор,
ја
доби
довербата
на
овој
европски
фонд“,
изјави
Татјана
Ќурчинска-Пепељугоска,
македонски
национален
претставник
во
Европскиот
фонд
за
копродукција
и
дистрибуција
на
креативни
кинематографски
и
аудиовизуелни
дела

Еуримаж.

Од
овој
месец
се
отвораат
поголеми
можности
за
учество
на
македонските
филмски
продуценти
во
меѓународните
копродукции.
Од
1
октомври,
македонските
филмски
работници
ќе
може
да
учествуваат
со
најмалку
5
проценти
во
меѓународните
мултилателарни
филмски
копродукциии
и
со
10
отсто
во
билатералните
копродукции,
наместо
како
што
беше
досегашна
пракса,
да
учествуваат
со
најмалку
10,
односно
20
проценти.

-Оваа
најзначајна
измена
придонесува
нашите
продуценти
со
многу
помалку
средства
да
станат
легитимни
копродуценти
во
меѓународните
филмски
проекти.
Се
разбира,
тука
влијание
ќе
има
и
квалитетот,
кој
повеќето
од
нашите
филмски
професионалци
го
имаат.
Ова
е
исклучително
важно
за
земјава
поради
можностите
што
се
отвораат
за
поголема,
побројна
и
подинамична
копродукциска
соработка.
Од
друга
страна,
тоа
не
го
оптоварува
дополнително
буџетот
на
државата,
напротив.
Тоа
значи
дека
вкупниот
буџет
за
филмската
дејност
треба
да
се
зголемува
со
цел
да
се
овозможи
поширок
обем
на
меѓународна
соработка,
додава
Пепељугоска.

Од
своето
основање
во
1988
година
Еуримаж
поддржал
2.136
меѓународни
копродукциски
проекти
во
вкупен
износ
од
околу
619
милиони
евра.